Categories
General

L’ ALTRA CARA DE LA OKUPACIÓ

ENTREVISTA. Una persona que ocupa una casa per habitar ens parla de la seva experiència.

Categories
General

Entrevistem una persona, escalenca de neixement, usuaria del banc d’aliments.

Categories
General

URBANISME I PATRIMONI

NOTICIA HISTÒRICA SOBRE EMPÚRIES

Extret del diari ARA diumenge 15 de novembre

L’ Ajuntament vol reformar el passeig Lluís Albert

L’ Ajuntament aprova una modificació puntual del pla general per a reformar el passeig Lluís Albert. La voluntat és que aquest vial tingui continuïtat amb el model de passeig marítim. Això suposarà la retirada de desenes de places d’aparcament, que es compensarà amb l’aparcament soterrat de Ca les Monges

La reordenació del passeig Lluís Albert, des de l’Ave Maria fins al Port d’en Perris, comença a fer passos per a fer-se realitat des del darrer ple ordinari de l’Ajuntament. A dos nivells: d’una banda amb la inclusió d’una partida de 260 mil euros en el capítol d’inversions i, de l’altra, amb l’aprovació de la modificació puntual del pla general. De moment, aprovació inicial i exposició pública durant un mes d’aquesta modificació que planteja l’ampliació de voreres, la inclusió de carril bici i doble carril de circulació de vehicles amb gir al final del passeig.

La modificació es va aprovar quasi per unanimitat. Tots els regidors, excepte el de Gent de l’Escala, Carles Carlà, van votar-hi a favor. Carlà es va abstenir amb la queixa que el govern no facilita tota la informació.

El projecte de reforma implicarà, amb tota probabilitat, la retirada de part dels aparcaments que hi ha en aquesta via. Ho va comentar també l’alcalde, Víctor Puga, a l’espai Línia Directa de Canal 10 Empordà.

I aquesta retirada de vehicles de primera línia es compensarà amb una altra de les inversions destacades per a l’any vinent, la de l’aparcament soterrat de Ca les Monges.

Excavacions a l’església de Sta Margarida

Les excavacions a l’entorn de l’església de Santa Margarida d’Empúries confirmen l’existència d’un important nucli d’hàbitat tardoromà i alt medieval a prop de l’antic estuari. També s’han documentat diverses estructures associades a les etapes més modernes de l’església, annexes a la capella, que es poden datar al segle XIV.La intervenció arqueològica que ha impulsat el Museu d’Arqueologia de Catalunya el mes d’octubre passat està plantejada amb l’ojectiu de datar les antigues àrees portuàries d’Empúries i ha servit per documentar diverses estructures associades a les etapes més modernes de l’església, annexes a la capella, que es poden datar al segle XIV.Amb aquestes excavacions, dutes a terme entre el 12 i el 28 d’octubre, s’ha confirmat l’existència d’un important nucli d’hàbitat tardoromà i alt medieval a prop de l’antic estuari. Es tracta d’una intervenció programada dins de l’actual projecte quadriennal de recerca arqueològica (2018-2021), centrat en l’estudi de les antigues àrees portuàries d’Empúries a partir de tres etapes especialment rellevants de la seva història: la fundació de l’empori grec (segle VI aC); l’arribada dels romans (segle II aC) i l’etapa tardoantiga (segle VI-segle VIII dC). L’objectiu dels treballs realitzats a Santa Margarida és justament aprofundir en el coneixement de l’etapa tardoantiga i alt medieval, després que les excavacions realitzades entre 2003 i 2005 permetéssin redescobrir l’antic baptisteri del conjunt episcopal d’Empúries.

Des d’aquelles excavacions de 2005,  s’han realitzat dues campanyes de prospeccions geofísiques a tots els camps adjacents, segons les quals les restes arqueològiques ocupaven una extensió considerablement més gran que la que avui coneixem. Els resultats d’aquestes prospeccions mostren diverses illes d’edificacions separades per carrers que formarien part d’un important nucli d’hàbitat desenvolupat a l’entorn de l’antic episcopium d’Empúries. Aquest nucli va créixer en el límit de l’antic estuari que es situava al nord del jaciment i que en aquells moments es podria utilitzar com espai portuari. A partir d’aquestes informacions, la intervenció arqueològica s’ha centrat en els terrenys situats just al nord de la capella de Santa Margarida, amb l’objectiu de conèixer millor la planta del baptisteri i la seva evolució posterior. 

Fins al moment s’han pogut documentar diverses estructures associades a les etapes més modernes de l’església, que va perdurar fins el segle XVIII. Es tracta de diverses estructures annexes a la capella, les quals es poden datar cap al segle XIV. Per sota d’aquests nivells s’han descobert unes altres restes d’edificacions associades a una important reforma constructiva del baptisteri que, a l’espera d’un estudi més detallat, podem situar a partir del segle VI en endavant. El moment final d’aquest conjunt està marcat per la presencia de diverses tombes d’inhumació, de cronologia encara incerta, però que són anteriors a la construcció de la capella actual que situem entre les acaballes del segle X o els inicis del segle XI.El projecte d’excavació té encara un any més de vigència. Però des d’Empúries es considera que seria interessant renovar-lo per quatre anys més.

Si es concretés aquesta renovació, tot plegat afavoriria molt la comprensió de l’evolució històrica d’aquest territori en els segles posteriors a l’abandonament de les ciutats grega i romana d’Empúries.

Categories
General

COVID

DADES DEL 6 AGOST